OAT, s.r.o. splňuje certifikační kritéria předepsaná ČSN EN ISO 9001 2016
a je držitelem Certifikátu systému managementu kvality pro technologické procesy:

– Opravy trhlin a pracovních spojů asfaltových vozovek
42.11..ČSN 73 6121...TKP 7, 26, 27, 28,

– Provádění opěrných pásů a výstužných žeber vozovek u mostních závěrů
42.11..ČSN 73 6121

– Provádění oprav betonových vozovek správkovými hmotami
42.11..ČSN 73 6123-1

– Těsnění spár betonových vozovek a ploch asfaltovou zálivkou
42.11..ČSN 73 6123-1..TKP 6,

– Opravy trhlin a zpevňování asfaltových vozovek geosyntetiky
2.11....ČSN 73 6121.....TKP 102, 115,

– Izolace mostovek z natavitelných izolačních pásů
42.13...ČSN 73 6142....TP21

– Elastický mostní závěr
42.13....TP80

– Těsnění spár mostních objektů asfaltovou zálivkou
42.13....ČSN 73 6121....TP21

Certifikát systému managementu kvality


OAT, s.r.o. je dále držitelem certifikátů:

Certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001: 2016

Certifikát systému environmentálního managementu

Certifikát systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001: 2008

Certifikát systému managementu BOZP


OAT, s.r.o. je pojištěna na stavební činnost u GENERALI.

Certifikát Generali