OAT, s.r.o. splňuje certifikační kritéria předepsaná ČSN EN ISO 9001 2016
a je držitelem Certifikátu systému managementu kvality pro technologické procesy:

  • Opravy trhlin a pracovních spojů asfaltových vozovek
.…42.11...ČSN 73 6121,TKP 7

  • Výstužná žebra mostních závěrů a výstužných žeber vozovek u mostních závěrů
.…42.13TP 115

  • Opravy poškození vozovek správkovými hmotami
.…42.11...

  • Těsnění spár betonových vozovek
.…42.11...ČSN 73 6123-1,ČSN EN 14188 -1, -2, -3,TKP 6

  • Opravy trhlin a zpevňování asfaltových vozovek mřížovinami a kompozity
.…42.11...ČSN 73 6121,TKP 26...TP115

  • Izolace mostovek z natavovacích izolačních pásů
.…42.13...ČSN 73 6242,ČSN P 73 0600,TKP 21

  • Elastický mostní závěr
.…42.13...TP80

  • Těsnění spár mostních objektů asfaltovou zálivkou
.…42.13...ČSN 73 6242,TKP21

> Certifikát systému managementu kvalityOAT, s.r.o. je dále držitelem certifikátů:

Certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001: 2016

> Certifikát systému environmentálního managementu

Certifikát systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001: 2008

> Certifikát systému managementu BOZPOAT, s.r.o. je pojištěna na stavební činnost u GENERALI.

> Certifikát Generali