........OAT, s.r.o. splňuje certifikační kritéria předepsaná ČSN EN ISO 9001 2009
........a je držitelem Certifikátu systému managementu kvality pro technologické procesy:

.....– Opravy trhlin a pracovních spojů asfaltových vozovek
.........42.11..ČSN 73 6121...TKP 7, 26, 27, 28,
.....– Provádění opěrných pásů a výstužných žeber vozovek u mostních závěrů
........
42.11..ČSN 73 6121
.....– Provádění oprav betonových vozovek správkovými hmotami
.........
42.11..ČSN 73 6123-1
.....– Těsnění spár betonových vozovek a ploch asfaltovou zálivkou
.........
42.11..ČSN 73 6123-1..TKP 6,
.....– Opravy trhlin a zpevňování asfaltových vozovek geosyntetiky
.........
2.11....ČSN 73 6121.....TKP 102, 115,
.....– Izolace mostovek z natavitelných izolačních pásů
.........
42.13...ČSN 73 6142....TP21
.....– Elastický mostní závěr
.........
42.13....TP80
.....– Těsnění spár mostních objektů asfaltovou zálivkou
.........
42.13....ČSN 73 6121....TP21

........OAT, s.r.o. je dále držitelem certifikátů EMS a SM BOZP.


........Certifikát systému environmentálního managementu
........
Environmentální politika revize
........
Certifikát systému managementu kvality
........Politika kvality revize
........Certifikát systému managementu BOZP
........Politika BOZP revize

........OAT, s.r.o. je pojištěna na stavební činnost u GENERALI.

........Certifikát Generali